Binnen Máxima Medisch Centrum wordt het accent gelegd om de beleidsplannen van de werkeenheden op te zetten volgens het kwaliteitsmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK).

Het INK-model is een managementmodel gericht op het behalen van resultaten en evaluatie ten behoeve van continu verbeteren.

Het model benadrukt het belang van het stellen van doelen en stelt de ondernemingsraad in staat om zijn organisatie zo in te richten dat die doelen gehaald kunnen worden.

Daarin staat visieontwikkeling voorop: visie op het doel van de ondernemingsraad, op de organisatie van de ondernemingsraad en op stimuleren en motiveren van ondernemingsraadleden.

Lees hier het document Beleidsvoornemens 2016 - 2020.