Met ingang van 1 januari 2016 kent MMC een herzien Sociaal Plan 2016 – 2018 welke geldt in situaties van reorganisatie of organisatiewijzigingen. Behorend bij het Sociaal Plan kent Máxima Medisch Centrum (MMC) een herplaatsingbeleid welke geldt bij arbeidsongeschiktheid of niet langer voldoen aan functie-eisen. Dit herplaatsingbeleid en de uitvoeringsregeling is verwoord in deze notitie.

Deze notitie kent, naast een duidelijke relatie met het Sociaal Plan, ook een duidelijke relatie met het verzuim- en reïntegratiebeleid van MMC en met de wetgeving voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Uiteraard geldt dit vooral in de situaties waarbij sprake is van arbeidsongeschiktheid van de huidige functie.

Lees hier de volledige notitie herplaatsingsbeleid.