In 2008, na invoering van de RVE structuur in Máxima Medisch Centrum, heeft de ondernemingsraad in overleg met zijn bestuurder besloten om de medezeggenschapsvorm aan te laten sluiten bij cultuur en structuur van Máxima Medisch Centrum.

Centraal en decentraal overleg
Dat betekent medezeggenschap op centraal en decentraal niveau. Op centraal niveau is de medezeggenschap vertegenwoordigd door de Kern-OR. De Kern-OR bestaat uit 13 gekozen leden. De Kern-OR voert het overleg met de raad van bestuur en richt zich voornamelijk op zaken die betrekking hebben op het tactisch en strategisch niveau.

Structureel overleg met management
Om invloed uit te kunnen oefenen op het beleid van Máxima Medisch Centrum en om goed geïnformeerd te worden en te blijven is er ook structureel overleg met het management.

Jaarlijkse heidagen
Verder zijn er jaarlijks een aantal Heidagen met de bestuurder en directie,  waar het beleid en de ontwikkelingen van Máxima Medisch Centrum centraal staan.

Vaste commissies
Binnen de Kern-OR hebben wij de onderstaande vaste commissies:

Dagelijks Bestuur met als toebedeelde taken het vormen van de:
o Agendacommissie
o Verkiezingscommissie
o Publiciteitscommissie
o Scholingscommissie

Commissie Veiligheid Gezondheid Welzijn en Milieu (VGWM)

Commissie Sociaal Beleid

Commissie Financiën