Hieronder vindt u de notulen van de diverse vergaderingen. Deze zijn alleen beschikbaar voor leden van de ondernemingsraad en de onderdeelcommissies (met een inlogcode).

Notulen Kern-OR vergaderingen
Notulen OV-vergaderingen
Notulen Sociaal beleid - manager HRM
Postlijstje

Notulen OC ZPO1
Notulen OC ZPO2
Notulen OC DAL
Notulen OC ZON
Notulen OC STAF