Diverse in- en externe ontwikkelingen zoals veranderende wet- en regelgeving, verzelfstandiging van afdelingen en outsourcing van activiteiten vragen om een sociaal kader dat is toegesneden op de huidige actualiteit.

De nadruk komt steeds meer te liggen op de eigen verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Voor die situatie waar de komende jaren organisatieveranderingen aan de orde zijn, heeft MMC een Sociaal plan opgesteld.

Lees het volledige Sociaal Plan MMC 2016-2018.