De ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan binnen Máxima Medisch Centrum. Hij staat voor het belang van medewerkers, rekening houdend met het belang van Máxima Medisch Centrum als organisatie.

Het bestaansrecht van de ondernemingsraad wordt ontleend aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

De ondernemingsraad is in zijn huidige vorm opgestart in 2008 en bestaat uit een Kern OR en onderdeelcommissies. De zittingstermijn is 4 jaar.

De ondernemingsraad heeft de o.a. de volgende rechten: instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht en recht op informatie.